22 22 08 11

INSPIRATION

Få mere inspiration her:
Se Inspiration »

TILBUD OG PRISER

Se priser på arbejde og materiel:
Se tilbud og priser »

Faskine og nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand med faskine på egen grund bliver mere og mere udbredt, og det er der flere grunde til.

Nogle steder vil kommunen ikke have regnvand i deres kloak.

Andre kommuner tillader tilslutning af regnvand til kloaken, hvis der betales et tilslutningsbidrag for regnvand. Hvis du allerede betaler tilslutningsbidrag for regnvand, er der mulighed for at kommunen tilbyder tilbagebetaling, hvis husejer fjerner tilslutningen fra den offentlige kloak.
 

Faskiner er en miljørigtig løsning til afledning af regnvand

Endelig er nedsivning med faskine bare en god og miljørigtig måde at skille sig af med regnvand på. Regnvandet siver gennem faskinen ned til grundvandet på en helt naturlig måde og du undgår at belaste kloaksystem og rensningsanlæg.
 
2 forskellige faskiner er her ved at blive etableret. Læg mærke til den aflange form for at få tilstrækkelig stort overfladeareal til nedsivningen. Til venstre kan anes toppen af en rensebrønd før faskinen.

Dimensionering af faskine og jordbundsforhold

Jordbundsforholdene og arealet der skal afvandes, er afgørende for hvordan faskinen skal dimensioneres. Altså hvor stor den skal være, hvor mange faskineblokke der skal bruges og hvordan de skal placeres.

Generelt prøver man at give faskinen så stort et overfaldeareal som muligt, med så få faskineblokke som muligt. Derfor vil man prøve at anlægge aflange faskiner fremfor kubiske, hvis ellers man har plads til det.

Det er ikke alle steder det er muligt at nedsive regnvandet hurtigt nok, grundet jordbundsforhold. Leret jord nedsiver f.eks. vandet meget langsommere end sandet jord. Dette kan afgøres ved en nedsivningstest.

I dag bruger Skaarup Teknik kun faskineblokke af plast, fordi de er nemmere at arbejde med, sammenlignet med stenfaskiner. Man sparer også en hel del gravearbejde, fordi stenfaskiner har en langt lavere hulningsprocent.

Skaarup Teknik har gennem årene lavet mange både store og små faskiner. De mest almindelige faskiner til parcelhuse består af 6-8 plastblokke, hver med dimensionen 40x50x100 cm. De største vi har lavet er på udlejningsejendomme, 57 meter lange og en dybde på 4 meter.
 

Etablering af faskine

Lovgivningen kræver at faskinen har mindst 40 cm jorddække over sig. Faldet fra sandfang til faskine skal være mindst 10 promille (10 promille = 1%, svarende til 1 cm pr. meter).

Dybden af faskinen bestemmes dels af faskinens størrelse og form, dels af det nødvendige fald fra sandfangene.

Mellem sandfang og faskine bruges typisk kloakrør af plast i mindst Ø110 mm.

Se billeder af forskellige faskiner i inspiration

Sandfang, rensebrønd og tørledning

Der bør altid sættes sandfang foran en faskine, for at forhindre at faskinen tilstoppes med snavns fra nedløbet.

Det mest almindelige er, at etablere sandfangsbrønde ved nogle af nedløbsrørene og forbinde resten af nedløbsrørene med en såkaldt tørledning til sandfangsbrønden. På den måde kan man f.eks. nøjes med én sandfangsbrønd til 2-3 nedløbsrør.
På billedet ses sandfangsbrønd med 2 tilslutninger: Direkte nedløb og tørledning fra et andet nedløb i nærheden. Udløbet fra sandfangsbrønden (nederst) er tilsluttet en faskine via et Ø110 plastrør (kloakrør) med et fald på 10 promille.
Vi bruger aldrig under Ø315 sandfangsbrønde. Sandfanget rengøres efter behov, ligesom du rengør tagrender.

Det er en rigtig god ide at få sat en rensebrønd på røret imellem sandfang og faskinen. Rensebrønden gør det meget nemmere at få adgang til at få spulet rørene rene.
Billede øverst: Rensebrønd placeret imellem faskine og rørene fra sandfangene.
På billedet ses rensebrønd indsat mellem faskine og 3 sandfang. Rensebrønden her er med det lidt dyrere dæksel og brøndkrave af støbejern. Betondæksler er mere almindelige.

Hvis kommunen har etableret 2-strengssystem

Visse steder har kommunen etableret et såkaldt 2-strengssystem. Det betyder at kommunen – udover den normale spildevandsledning (kloak) - har anlagt en separat streng til regnvand, som man kan aflede sit regnvand til.

Er der etableret 2-strengssystem, er der normalt ikke noget der taler for at anlægge en faskine også. Der kan så blive tale om at opsætte en skelbrønd i stedet, som tilsluttes kommunens afblændede stik.

Hvis du ikke ved om kommunen har etableret 2-strengssystem ved din grund, så prøv at lægge mærke til om der er 2 rækker af brønddæksler (spildevand og regnvand) tæt ved hinanden på din villavej, oftest forskudt 2-3 meter. Ellers spørg din kommune – borgerservice eller teknisk forvaltning.

Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller hvis du vil vide hvad det koster at få etableret en faskine på din grund.
 
KONTAKT OS HER
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes

TEKNOLOGISK INSTITUT

Godkendt af Teknologisk institut.
Skaarup Teknik · Hejreskovvej 4 G · 3490 Kvistgård · Tlf. 22 22 08 11 · ts@skaarupteknik.dk